Strateji baxış və missiya

Strateji baxış:

 

Qiymətli kağızlar bazarı infrastrukturunun mühüm elementi olaraq, qiymətli kağızlarla təsbit olunmuş hüquqların effektiv şəkildə həyata keçirilməsi sahəsində öz müştərilərinə yüksək standartlara cavab verən xidmətlərin göstərilməsini təmin edən təşkilata çevrilməkdir.

 

Strateji Missiya:

 

          Müasir texnologiyaları tətbiq etməklə, beynəlxalq standartlara uyğun, daxili və xarici ödəniş sistemlərinə inteqrasiya edilmiş əməliyyat-hesablaşma sistemlərinə malik olan, müştərilərinin keyfiyyət baxımından ən yüksək, xərclər baxımından isə optimal tələblərini nəzərə alan vahid depozitar xidmətlərinin göstərilməsidir.”