Anketlər
ABŞ fiziki şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ fiziki şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketinin doldurulma qaydaları (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ hüquqi şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketi (FATCA)
Ətrfalı...
ABŞ hüquqi şəxslərinin müəyyən edilməsi üçün özünüqiymətləndirmə anketinin doldurulma qaydaları(FATCA)
Ətrfalı...
Anket forması (Hüquqi şəxslər)
Ətrfalı...
Qoşma (Hüquqi şəxslər)
Ətrfalı...
Anket forması (Fiziki şəxlər)
Ətrfalı...
Qoşma (Fiziki şəxlər)
Ətrfalı...