23 oktyabr 2008-ci il tarixində Milli Depozit Mərkəzinin üzvlüyünə daxil olduğu Qiymətli Kağızlar üzrə Xidmətlər Beynəlxalq Assosiasiyasının (ISSA) əsas məqsədi fond bazarlarında depozitar və hesablaşma fəaliyyətinin inkişafı və təcrübə mübadiləsidir. Assosiasiya özündə 47 ölkədən olan 100-dən artıq təşkilatı əhatə edir.